Jsem samostatná. Jsem SEIN.

Czechin / SEIN

Samostatná evidence investičních nástrojů a majetkových účtů investorů

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, ukládají investičním společnostem a fondům povinnost vést účty investorů fondů i mimo databázi primárního informačního systému.

 • Umožňuje snadno a efektivně dostát zákonné povinnosti,

 • dokonale si rozumí s našimi informačními systémy e-Folio a e-Folio BOND...

 • ... ale, může může být napojena na primární databázi jakéhokoliv informačního systému,

 • uplatnění nalezne v investičních společnostech i v rukou obchodníků s cennými papíry.

Klíčové vlastnosti a výhody

 • Evidence investorů a majetkových účtů – vlastnických i zákaznických

 • Evidence emitentů, emisí a investičních instrumentů

 • Evidence zaknihovaných investičních nástrojů i listinných instrumentů v úschově

 • Komplexní administrace státních a smluvních zástav a blokací na majetkových účtech.

 • Komplexní reporting stavů i změn, včetně povinného výkaznictví pro státní orgány

 • Automatická vnitřní konsolidace stavů a jejich rekonciliace s primární databází

 • Okamžité, sekvenční či hromadné, vypořádání pokynů z primární databáze

 • Komplexní auditní záznamy a administrace přístupových oprávnění

Jsem plnohodnotná. Jsem SEIN

Czechin, s.r.o.
IČO 25533495
DIČ CZ25533495

Kde sídlíme a tvoříme?
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno
Česká republika
Ukázat na mapě

Jak se s námi spojíte?
info@czechin.cz
+420 538 728 873