Dluhopisy jednoduše.
Představujeme Vám e-Bond.​

Czechin / e-Bond

Vytvořili jsme všestranný informační systém pro správu emisí dluhopisů

Naše řešení nabízí emitentům dluhopisů podporu pro každou část procesu emise a je tak vhodné nejen pro specializované finanční instituce, ale pro jakékoliv subjekty, které se rozhodly pro vlastní emisi dluhopisů.

 • Strukturalizace evidencí.

 • Automatizace emisních procesů.

 • Minimalizace provozních nákladů.

Správa emitentů a emisí

 • Evidence a administrace emitentů a emisí dluhopisů

 • Komplexní a flexibilní definice parametrů jednotlivých emisí

 • Automatické výpočty alikvotních úrokových výnosů a vyplácených kuponů

 • Automatické vypořádání dluhopisů při maturitě

 • Evidence hromadných listin dluhopisů a definic jejich rozpadů

 • Tisk dluhopisů i hromadných listin včetně vizuálního přizpůsobení

 • Snadné generování bankovních příkazů pro výplatu kuponů

 • Přehledové sestavy

Správa držitelů dluhopisů – investorů

 • Evidence a administrace investorů a jejich smluv

 • Administrace přístupu investorů k emisím

 • Definice individuálních poplatků

 • Zpracování nákupních transakcí investorů

 • Převody vlastněných dluhopisů mezi investory

 • Základní CRM podpora

 • Majetkový účet (přístup investorů) – v přípravě

Správa obchodních zprostředkovatelů

 • Evidence a administrace obchodních zprostředkovatelů

 • Komplexní a flexibilní definice provizních schémat

 • Automatické výpočty přímých i výročních provizí

 • Snadné generování bankovních příkazů pro výplatu provizí

 • Poradenský účet (přístup obchodních zprostředkovatelů) – v přípravě

e-Bond...

 • poskytujeme jako SaaS (software-as-a-service, software-jako-služba) za měsíční poplatek za užívání a pronájem licence,

 • nemá žádná licenční omezení počtu uživatelů, evidovaných fondů, instrumentů,

 • provozujeme na infrastruktuře, která odpovídá vysokým bezpečnostním standardům finančního sektoru.

Ceník poskytujeme na vyžádání. Systém je možné bezplatně a nezávazně vyzkoušet.

Nástroj, který se Vám přizpůsobí

 • Stejně jako všechny naše produkty je i informační systém e-Bond plně rozšiřitelný o zakázkové požadavky uživatelů, před dodáním i v průběhu užívání.
 • Disponujeme interními konzultačně-analytickými zdroji pro realizace takovýchto požadavků.
 • Neváhejte nám své potřeby sdělit!

Czechin, s.r.o.
IČO 25533495
DIČ CZ25533495

Kde sídlíme a tvoříme?
třída Kpt. Jaroše 1844/28
602 00 Brno
Česká republika
Ukázat na mapě

Jak se s námi spojíte?
info@czechin.cz
+420 538 728 873