Alokace fondového kapitálu

V 1. čtvrtletí tohoto roku jsme rozšířili náš informační systém e-Folio o podporu tzv. alokačních poměrů tříd fondů. Naše řešení umožňuje stanovení net asset value pro jednotlivé fondové třídy (i v různých měnách) na základě automatické kalkulace alokačního poměru, rozlišování sdílených a specifických nákladů fondu (tříd), včetně robustní podpory účtování o výsledných hodnotách a jejich přehledného zobrazení .

Naši klienti náš nový modul již využívají. Chcete-li se k nim přidat, neváhejte se nám ozvat!

Tým Czechin