Czechin


Pár slov úvodem

Nehledejte pouhý nástroj pro realizaci Vašich požadavků, hledejte komplexní řešení...

  • V tomto prostředí roste význam informačních systémů, které se stávají klíčovým faktorem úspěchu na trhu.
Současná ekonomika, byť momentálně prožívá jistou etapu stagnace, se vyznačuje především globalizací a zrychlující se dynamikou trhů a produkčních cyklů. Zkracují se termíny dodávek, narůstá konkurence, rozšiřuje se komplexnost poskytovaných služeb, mění se řízení vztahů se zákazníky. Ze všech stran zaznívají požadavky na nezbytnou optimalizaci vnitrofiremních procesů a plánování, popřípadě dokonce požadavky na tzv. komlexní systémovou integraci. Všude tam, kde se pracuje s citlivými elektronickými daty by navíc a v první řadě, měla být potřeba zajištění bezpečného přenosu, uložení a archivace těchto dat.

  • Čas hraje stále důležitější úlohu.
Dnes už nevítězí větší nad menšími, ale rychlejší nad pomalejšími. Manažeři musí pružně reagovat na potřeby trhu a rozhodovat rychle a správně. K tomu potřebují jednoduchý přístup k aktuálním, přesným a komplexním informacím, které je schopný poskytnout jen spolehlivý informační systém založený na moderních technologiích. Kvalitní informační systém je prostředkem, který umožňuje lehčí orientaci v tržním prostředí a zjednodušuje přijímaná rozhodnutí.

Stejně tak nároky dnešní generace klientů jsou stále vyšší. Klienti, vědomi si možností současných technologií (jako jsou mobilní telefony a Internet), chtějí využít všech jejich výhod. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce chtějí mít okamžitý přehled o stavu svých prostředků, které svěřili do správy nějaké instituci či společnosti. A nechtějí čekat ani vteřinu. Stejně obratem pak chtějí podávat příkazy k manipulaci s jejich majetkem.

Jednou větou: každý chce mít pocit, že právě on je jediným a nejdůležitějším klientem, který rozhodně nečeká u přepážek.


  • Proč spolupracovat s námi?
  • Důraz na bezpečnost. Bezpečnost nemusí být problém, když je použito správné řešení. Existuje mnoho způsobů šifrování dat i mnoho dalších technologií zajišťujících tu úroveň bezpečnosti, kterou potřebujete. CZECHIN na základě svých zkušeností a odborných znalostí umí vybrat nejlepší řešení pro vaši situaci. Dlouholetá praxe ověřila, že naše systémy dokážou úspěšně pracovat v nejnáročnějších podmínkách finančního sektoru.
  • Zkušenosti. Naši odborníci mají rozsáhlé zkušenosti, které stále zdokonalují, a o které se s Vámi rádi podělí.
  • Moderní technologie. Používáme jen to nejlepší - od nejmodernějších technologií tvorby internetových aplikací, s důrazem na dodržování obecně platných standardů, až po nejvýkonnější databáze.
  • Přizpůsobení. Nesnažíme se přeorganizovat vaše podnikání, ale spolupracujeme, abychom analyzovali vaše potřeby.
  • Spolehlivost a garance. Jsme společnost, která ve svém oboru již úspěšně působí dlouhodobě. Vždy usilujeme o navázání dlouhotrvající spolupráce s kompletní nabídkou našich služeb - školení zákazníků, podpora systémů, řešení problémů a poskytování nových verzí.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.