Czechin


Klíčové vlastnosti

Jen to nejlepší je pro Vás dost dobré...

Informační systém SEIN slouží k provozování Samostatné evidence investičních nástrojů v plném souladu s platnou legislativní úpravou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Slouží primárně k evidenci:

 • zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování
 • zaknihovaných investičních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje
 • listinných investičních nástrojů v úschově
Dokáže nalézt své využití zejména pro:
 • investiční společnost, využívající evidenci zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, vydaných spravovaným podílovým či investičním fondem
 • obchodníka s cennými papíry, který má v povolení své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb
 • a další, v souladu s § 93, odstavcem 2 z8kona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Jaké jsou hlavní přednosti informačního systému SEIN?

 • trvalý online přístup zákazníka k jeho datové evidenci stavů a pohybů s cennými papíry
 • generování všech potřebných stavových či změnových reportů, včetně reportů pro státní orgány a pro orgány činné v trestním řízení
 • jednoduchá administrace státních a smluvních zástav a blokací majetkových účtů obhospodařovávaných klientů
 • okamžité vypořádání pokynů (přípisů/odpisů CP, registrací maj. účtů apod.), možnost dávkového zpracování většího množství pokynů najednou i odděleného zpracování každého pokynu zcela samostatně
 • maximální bezpečnost přenášených dat na trase k uživateli, či jinému informačnímu systému
 • pravidelná automatická vnitřní konsolidace stavů
 • podpora pro pravidelné porovnávání stavů s eFoliem či jakýmkoliv jiným externím centrálním informačním systémem, který zákazník používá
 • jednoduchá administrace uživatelských rolí a přístupových práv

Přestože jsou naše produkty plně spolehlivé, kvalitní a dlouhodobě prověřené v praxi, pro Váš klid jsme již roky pojištěni i pro případ potenciálního selhání software, a to i na případné následné finanční škody.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.