Czechin


Ceník

Investujte efektivně, při volbě nového informačního systému zvažujte, kolik jste nuceni investovat jen do hardware a databázových licencí...

Celková cena za dodávku systému je tvořena jednak získanou licencí k užívání systému a jednak náklady na konfiguraci systému dle konkrétních potřeb zákazníka. Tím se má na mysli zejména napojení systému na stávající centrální informační systém, který zákazník používá. Záleží na tom, zda centrální systém je schopen přímého využití dokumentovaného rozhraní SEIN pro výměnu pokynů a konfirmací, popřípadě je nutné na straně SEIN provést nějakou specializovanou konfiguraci a implementační nástavbu. Je-li SEIN dodáván k informačnímu systému eFolio, tak žádná další implementační nástavba není zapotřebí, oba systémy již disponují komunikačním můstkem pro vzájemnou synchronizaci dat.
Pokud se nejedná o zcela nově zakládanou investiční společnost či obchodníka s CP, tak nedílnou součástí nákladů je migrace stávajících dat uložených v jiném systému evidence cenných papírů (CDCP apod.).
Kromě toho je zapotřebí počítat též s cenou za hardware a za případné další smluvně stvrzené náklady v souvislosti s instalací a provozem systému.

Co je typicky zahrnuto v ceně řešení:
 • Dodávka hardware.
 • Instalace a konfigurace hostitelského operačního systému Linux pro účely následné instalace nezbytných nástrojů a součástí informačního systému. Je provedena též konfigurace bezpečnostního firewallu pro účely blokování všech nežádoucích přístupů k serveru.
 • Instalace a konfigurace databázového serveru PosgreSQL.
 • Konfigurace Apache webserveru jakožto prezentačního nástroje aplikačního serveru systému SEIN.
 • Zprovoznění interní certifikační autority na serveru.
 • Vyhodnocení požadavků, analýza a návrh řešení.
 • Příprava, konfigurace a implementace požadovaných rozšíření systému SEIN.
 • Stanovená cena za licenci k užívání software.
 • Testovací provoz.
 • Zaškolení budoucích uživatelů systému (obsluhy).
 • Migrace stávajících dat původně používané evidence zaknihovaných CP.

Neváhejte nás kontaktovat, budete-li mít zájem o předběžnou kalkulaci ceny Vámi poptávaného řešení. Rádi Vám nabídneme své zkušenosti a pomůžeme i s ucelenou specifikací prvotních požadavků.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.