Czechin


Přístupová práva

Důsledné členění vnitrofiremních procesů a definice kompetencí je nezbytná součást fungování každé společnosti...

Do systému samostatné evidence lze nastavit přístup oprávněným zaměstnancům investiční společnosti, která pro své klienty evidenci provozuje. Individuálně pro každého zaměstnance lze nastavit oprávnění přístupu ke konkrétním funkcionalitám resp. obrazovkám systému, čili jeden zaměstnanec bude mít například oprávnění pouze přistupovat k registrovaným subjektům a jejich majetkovým účtům a generovat nad těmito daty výpisy, a jiný zaměstnanec bude mít oprávnění administrovat zástavy a blokace, popřípadě evidovat nové emitenty a emise cenných papírů, které jsou v samostatné evidenci vedeny. Vedle toho mohou pak existovat přístupy pro externí osoby a subjekty (interní auditory, činné orgány státní moci) kterým bude umožněn plný přístup ke všem částem systému, ale pouze v režimu nahlížení. Konečně pak poslední skupinou jsou systémoví administrátoři. Administrátor nemusí být vždy oprávnění, umožňující přístup ke všem funkcionalitám v plném režimu, naopak, nastavení může být alternativně provedeno takovým způsobem, že administrátor bude mít jen a pouze zpřístupněnu konfiguraci různých specifických systémových nastavení a nikam jinam se nedostane.

Existují předdefinovaná typicky využitelná oprávnění/role osob přistupujících do systému.

Auditoři
  • auditor
  • subjekt orgánu státní moci
Zaměstnanci inv. společnosti
  • Základní práva (subjekty, maj. účty, reporty)
  • Rozšířená práva (správa zástav, blokací, emisí,..)
Administrátoři
  • Lokální administrátor
  • Vzdálená údržba - dodavatel

Uvedené členění je orientační a prakticky lze uživatelsky nadefinovat jakoukoliv vlastní strukturu rolí.Na základě předdefinovaných rolí pak systém umožňuje nastavit oprávnění až na úroveň jednotlivých elementárních funkcionalit.Provedené změny v oprávněních jsou zaevidovány do tzv. žurnálu změn, pro možnost zpětného zjištění, co bylo v historii měněno, kdo a přesně kdy uvedenou změnu provedl. Následuje přehled typické využitelnosti předdefinovaných rolí:

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.