Czechin


Naše aplikace

Nechte informační systémy pracovat za Vás, šetřete čas i náklady...Systém eFolio komplexně pokrývá potřeby pro správu investičních společností. Je využíván našimi zákazníky již po více než 10 let. Zajišťuje jak front-end publikovatelný vůči zákazníkům či obchodním zprostředkovatelům, ale též back-end v rozsáhlých možnostech administrace nástrojů, zajišťujících automatizovanou podporu většiny vnitřních procesů investiční společnosti.

Jeho nasazení je vhodné jak v investičních společnostech nabízejících otevřené podílové fondy pro široké spektrum klientů bez jakéhokoliv omezení na počty klientů či smluv a stejně tak v investičních společnostech s orientací na specializované fondy (nemovitostní fondy, fondy fondů, apod.) a specializovanou klientelu (kvalifikovaní investoři).Systém SEIN je určen pro vedení samostatné evidence investičních nástrojů. V souladu se současnou legislativou definující podmínky podnikání na kapitálovém trhu, se investičním společnostem emitujícím skrze své fondy cenné papíry v zaknihované podobě, otevírají možnosti volby mezi využitím služeb centrálního depozitáře a využitím vlastního nástroje samostatné evidence. Naše aplikace SEIN splňuje veškeré zákonné požadavky na vedení samostatné evidence. Samozřejmostí je přímá propojitelnost se systémem eFolio, nicméně díky svému otevřenému rozhraní může být SEIN snadno napojen prakticky na jakýkoliv informační systém.

Systém je již dlouhodobě a k plné spokojenosti využíván řadou našich zákazníků.

Neváhejte nás kontaktovat v případě zájmu o další informace.

Úvod | Napište nám | Kontakty

® 2010 Czechin, s.r.o. Veškerá práva vyhrazena.